Home   |   Agenda   |   Adressen   |   Informatie   |   Contact
Deze pagina afdrukken
 
Palliatieve Zorgeenheid DE VLINDER


De PZE : waar en voor wie ?
De Palliatieve Zorgeenheid werd opgericht in mei 1993 en was toen gevestigd op de eerste verdieping van Huize Minnewater, gelegen in de Prof. J. Sebrechtsstraat 1 te Brugge. Sinds 9 maart is de Eenheid 'De Vlinder' geworden, en verhuisd naar Spaanse Loskaai 1 te Brugge.

De PZE is een thuisvervangende verblijfseenheid voor ongeneeslijk zieke mensen. De meeste mensen komen naar de eenheid om er hun laatste levensdagen of –weken door te brengen, maar de PZE staat ook open voor mensen die een tijdelijke opvang nodig hebben.

De PZE is een kleine dienst. Er kunnen maximum 9 patiënten verblijven. De sfeer is er huiselijk, ‘bijna-thuis’.

Palliatieve team en zorg
Het palliatieve team is multidisciplinair en bestaat onder andere uit artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkster, kinesiste, logistieke helpers, vrijwilligers,… en de huisarts, indien gewenst. Dit multidisciplinaire team biedt een totaalzorg op maat en is gespecialiseerd in het verzachten van de lichamelijke problemen. Het team hecht er het grootste belang aan om de mensen te verzorgen op een zo comfortabel mogelijke manier en met een groot respect voor de eigenheid van denken, voelen en zijn. De medewerkers scholen zich continu bij om u zo goed mogelijk te begeleiden.

Vrijwilligers brengen er het dagelijkse leven binnen in de kamer.

De PZE wil een zo optimaal mogelijk comfort bieden in functie van de noden en verlangens van de patiënt en zijn dierbaren.

De medewerkers van de PZE maken zich kenbaar door het dragen van een badge met naam en functie.

Financieel
Wij hanteren de prijzen van het ziekenhuis. Financiële problemen kunnen echter geen reden zijn om niet te worden opgenomen! Een opname is een opname zoals in het ziekenhuis maar waarbij ieder persoon een kamer alleen heeft met tarief gemeenschappelijke kamer.


Levensbeschouwing
De PZE is een pluralistische organisatie. Iedereen wordt in zijn visie gesteund en gerespecteerd.

Bezoekuren
Op de PZE zijn bezoekers altijd welkom. Huisdieren mogen een kort bezoek brengen.Maaltijden
De maaltijden worden op maat van de patiënt gemaakt. Lievelingsgerechten kunnen door de familie thuis klaargemaakt worden om dan opgewarmd te worden in de keuken van de PZE. Familie kan een maaltijd krijgen in het restaurant van het Sint- Franciscus Xaverius ziekenhuis.

Opname
Kiezen voor een opname op de PZE is geen eenvoudige stap. Indien u twijfelt, is het mogelijk om vooraf de PZE te bezoeken. Wij vragen dan wel om een afspraak te maken.

De Palliatieve Zorgeenheid dankt haar bestaan aan een associatieovereenkomst tussen de ziekenhuizen AZ St-Jan AV, AZ St-Lucas en Heidehuis vzw. 

Stelt u het op prijs om iets te schenken uit dankbaarheid of genegenheid, neem dan contact op met een medewerker die raad kan geven omtrent zaken die nuttig zijn voor de dienst. U doet ons altijd een plezier met een cadeaubon maar u kan ons uiteraard ook steunen met een financiële gift (rekeningnummer BE 13 4752 1280 0939). U kan bij uw storting als mededeling ' De Vlinder' vermelden . U ontvangt een fiscaal attest vanaf € 40.

Palliatieve Zorgeenheid De Vlinder
Spaanse Loskaai 1
8000 Brugge
Tel. 050 47 01 30
E-mail: palliatievezorg.devlinder@azsintjan.be
Medisch diensthoofd : Dr. Crombez
Artsen : Dr. Temmerman en Dr. Dendooven
Verpleegkundig coördinator : Annemie Henderyckx