Home   |   Agenda   |   Adressen   |   Informatie   |   Contact
Deze pagina afdrukken
 
Palliatieve eenheid
Doelstelling
De PZE is een afzonderlijke huiselijk aandoende verpleegeenheid binnen het ziekenhuis, waar geprobeerd wordt een 'thuis' te bieden aan ongeneeslijk zieken die om een of andere reden niet langer thuis of in een rusthuis kunnen verzorgd worden of voor wie het verblijf in een acuut ziekenhuis niet langer noodzakelijk is. Op een PZE kunnen patiënten met meer ingewikkelde pijn- of verzorgingsproblemen en/of complexe psychische en spirituele noden terecht, als ze niet meer thuis of op een gewone afdeling van een ziekenhuis of rusthuis kunnen worden verzorgd.

Doelgroep
Er zijn een aantal criteria vastgelegd voor opname.

Opnamecriteria:
  • patïenten, ongeacht de leeftijd, met een evolutieve en ongeneeslijke ziekte in een vergevorderd stadium.
  • patiënten die in het kader van een terminale ongeneeslijke aandoening tijdelijk worden opgenomen voor pijn- of symptoomcontrole
  • patiënten die tijdelijk dienen opgenomen te worden wegens decompensatie van de mantelzorg thuis
Opmerking : Het is de bedoeling dat de patiënt nog zoveel mogelijk bewust is van de specifieke gespecialiseerde zorg die hem op de PZE aangeboden wordt. De zorg richt zich in eerste instantie niet tot comateuze en zwaar dementerende patiënten. In bepaalde situaties, individueel te evalueren, kunnen er uitzonderingen gemaakt worden.
Een opnameformulier voor de PZE opgemaakt met Microsoft Word vind je hier


Werking
  • De benadering van de patiënt gebeurt in een sfeer van openheid en met respect voor de eigenheid van de zieke.
  • Op deze afdeling is er meer tijd en ruimte om aandacht te besteden aan emotionele ondersteuning, warme nabijheid en een grote luisterbereidheid.
  • Pijn en andere symptomen worden op regelmatige tijdstippen gescoord. Ervaren geneesheer-specialisten volgen de situatie op de voet en sturen de behandeling continu bij op de actuele noden.
  • De PZE telt 9 bedden in één- of tweepersoonskamers. Het ziekenhuis hanteert voor de PZE dezelfde tarieven als voor de andere afdelingen. Het aandeel van de patiënt beperkt zich tot het kamersupplement, het persoonlijk aandeel, eventueel remgeld voor medicatie en onderzoeken. Er worden geen erelonen aangerekend. Eventuele hospitalisatieverzekering komt tussen in de supplementaire kosten.
  • Op een wekelijkse teamvergadering met geneesheer-specialisten, huisartsen en verpleegkundigen wordt het te volgen beleid besproken.
Hulpverleners
Op de palliatieve eenheid staat een team klaar ter ondersteuning van de patiënt en familie.

Dit team bestaat uit : Contactadres
H.- Hartziekenhuis
Westlaan 123
8800 Roeselare

Hoofdverpleegkundige:
Mevr. Vanoverschelde Christine 
Tel.: 051 23 83 74
E-mail: CVanoverschelde@hhr.be