Home   |   Agenda   |   Adressen   |   Informatie   |   Contact
Deze pagina afdrukken
 
Woon- en zorgcentrum
Doelstelling
Elk woon- en zorgcentrum dient een goede palliatieve zorgcultuur uit te bouwen. Met deze uitbouw wil men:
  • elke palliatieve bewoner in het woon- en zorgcentrum, zijn/haar thuis, verzorgen tot op het einde
  • elke palliatieve bewoner met extra zorg en comfort omringen
Doelgroep
Elke palliatieve bewoner die in het woon- en zorgcentrum verblijft.

Werking
Elk woon- en zorgcentrum beschikt over een contactpersoon palliatieve zorg en een Coördinerend-Raadgevend Arts (CRA) Samen zijn ze verantwoordelijk voor:
  • de uitbouw van een goed gestructureerde en georganiseerde palliatieve zorg in het woon- en zorgcentrum.
  • het ondersteunen en informeren van alle personeelsleden bij de verzorging van zwaar zieke bewoners.
  • het formuleren van adviezen inzake palliatieve zorg ten behoeve van het verpleegkundig, verzorgend en paramedisch personeel
  • het voorzien van bijscholing op vlak van palliatieve zorg aan alle personeelsleden uit de rusthuizen.
Klik hier voor de contactadressen per woon- en zorgcentrum uit de regio Midden-West-Vlaanderen.